Siteworks maakt website beheer eenvoudig

Met Siteworks CMS kunt u eenvoudig uw eigen website, webshop of e-mailcampagnes beheren.

Maximale lengte

Controleer op maximale lengte

In sommige gevallen is het wenselijk om een controle-optie te gebruiken die het aantal toegestane tekens controleert. In dit geval is de waarde het maximale aantal tekens dat de bezoeker in mag vullen. Bijvoorbeeld:

  • Een Nederlandse postcode bestaat uit een combinatie van 4 cijfers en 2 letters. Dit zijn dus 6 tekens. In het geval u tussen de cijfers en de letters van de postcode een spatie toestaat zijn het dus 7 tekens. U voert in dit veld dus respectievelijk "6" of "7" in.

Foutmelding

Afhankelijk van de ingevoerde waarde kunt u ook een foutmelding formuleren, die de bezoeker indien hij een niet-toegestaan aantal tekens in het veld heeft ingevoerd. Voorbeelden van foutmeldingen bij de controle-optie "maximale lengte" zijn:

  • U heeft een ongeldige postcode ingevoerd