Siteworks maakt website beheer eenvoudig

Met Siteworks CMS kunt u eenvoudig uw eigen website, webshop of e-mailcampagnes beheren.

Reacties op een webfomulier archiveren

In het Siteworks CMS kunt u de reacties op een webfomulier eenvoudig naar eigen wens archiveren. Dit gaat als volgt:

  • webfomulier eigenschappen map screenshotOpen de webfomulieren module door te kiezen voor Paginaoverzicht > Tools > Webformulieren
  • Klik op het webformulier waar u een archief voor wilt maken
  • Kies "Bestand", dan  "Nieuwe" en tenslotte "map"
  • U wordt nu gevraagd een naam aan de map te geven 
  • Zodra u de map een naam heeft gegeven kunt u op "Bevestigen" klikken en is de map toegevoegd.

Indien u werkt met statussen kunt u zo bijvoorbeeld de mappen "In behandeling" en "Afgehandeld" aanmaken.

Plaats eenvoudig de reactie in de gewenste map door deze aan te klikken met de linkermuisknop en naar de betreffende map te slepen. Zo kunt u de reactie ook verplaatsen van de ene archiefmap naar de andere.

De naam van een aangemaakte map kunt u wijzigen door op de te wijzigen mapnaam te klikken en dan in het menu te kiezen voor "Bewerken" en dan "Eigenschappen".  Wijzig de mapnaam en zodra u op bevestigen heeft geklikt is de mapnaam gewijzigd.

U kunt aangemaakte mappen ook weer verwijderen door op de te verwijderen map te gaan staan en te kiezen voor "Bewerken" en vervolgens "Map verwijderen".

Indien uw website beschikt over meerdere webfomulieren kunt u ook reacties van de inbox van het ene webfomulier verplaatsen naar de inbox van het andere webformulier. Hierbij moet u echter wel rekening houden met de weergave in het overzicht. Alleen de overeenkomstige velden worden getoond. Indien u de reactie aanklikt en de details bekijkt worden daar wel alle gevulde velden weergegeven.

Voor het verplaatsen en verwijderen van meerdere reacties selecteert u de gewenste reacties door de Ctrl knop van uw toetsenbord ingedrukt te houden en de reacties aan te klikken.