Zoekmachine optimalisatie kun je zelf in Siteworks CMS

Als beheerder kun je zelf de nodige acties ondernemen in het CMS om je pagina's te optimaliseren!

Structureer de inhoud van je pagina's

Door de pagina's met HTML tags te structureren weet de zoekrobot welke waarde de teksten krijgen.

Tags toevoegen

Met de selectieknop bovenin de editor van Siteworks CMS kan de gebruiker de juiste HTML tags toevoegen. Door de knop 'hulplijnen te activeren is eenvoudig te controleren welke 'tags' of 'koppen' toegewezen zijn aan de tekst

Structuur

Het ligt voor de hand om in je website een vaste structuur te volgen:

  • Begin de pagina met een kop 1 <h1 tag>
  • Vervolg de tekst met 'normaal', dit is in HTML de <p tag>
  • Breng voor de leesbaarheid tussenkopjes aan in kop2 <h2 tag> of kop3 <h3 tag>
  • Ook worden tekstpassages of zinsdelen die vet gezet zijn (bold) als belangrijker aangemerkt door de zoekrobot

Door in principe een structuur in je webpagina's aan te brengen waardoor deze voor mensen heel makkelijk leesbaar worden, breng je tegelijkertijd structuur en hierarchie aan voor de zoekrobot. 

Nog enkele tips

Hieronder nog enkele tips om rekening mee te houden:

  • Gebruik in de pagina slechts één keer de kop1: dit is de belangrijkste tag, gebruik deze bij voorkeur in combinatie met het belangrijkste trefwoord van de pagina.
  • Werk van boven naar beneden: Begin met een kop1 en splits de pagina in delen met de kop2. Gebruik voor nog meer verdeling eventueel de kop3.
  • Maak geen lange tekstparagrafen: Dit leest niet prettig. Breng tussenkoppen aan en verdeel de tekst in alinea's. Geef de bezoeker de mogelijkheid om 'koppen te snellen' en snel de essentie van de pagina op te pikken.
  • Maak de pagina's niet te lang. Neem liever een extra pagina.
  • Vul bij afbeeldingen altijd de alternatieve tekst in. Niet alleen voor mensen met een visuele handicap is dit goed, maar ook de zoekrobot kan geen plaatjes kijken.
  • Vul bij een link altijd het titelveld in: Door de link een titel mee te geven over het onderwerp waar naar toe wordt gelinkt, kan de waarde van deze link voor de zoekrobot verhoogd worden.