Siteworks maakt website beheer eenvoudig

Met Siteworks CMS kunt u eenvoudig uw eigen website, webshop of e-mailcampagnes beheren.

U bevindt zich hier : Wat is SiteworksPrivacyverklaring

Privacy verklaring

Hardworks is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Merk

Siteworks is een merk geregistreerd door Hardworks. Het is niet toegestaan om de naam Siteworks zonder toestemming van Hardworks te gebruiken.

Disclaimer

De gegevens over Siteworks op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Hardworks niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder voor aankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Copyright

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Hardworks.