Siteworks actueel

Kijk hoe anderen gebruik maken van Siteworks Web Content Management Systeem

Let op! Nieuwe regels e-mail marketing

De nieuwe Telecomwet gaat officieel per 1 oktober in.

Een kort overzicht van de gevolgen vind je hieronder:

 • Voor B2B (Business to Business) e-mail campagnes moet toestemming worden gegeven. Dit kan via de zgn. opt-in.
 • Deze regel geldt voor het gehele e-mail bestand. Dus ook de adressen waar vóór 1 oktober berichten naar verstuurd werden.
 • De ontvanger moet bewust de keuze gemaakt hebben om de berichten te ontvangen.
 • De ontvanger moet ook weten waarvoor hij of zij toestemming heeft gegeven.
 • In ieder bericht moet de werkelijke identiteit van de afzender te worden vermeld.
 • In ieder bericht moet de mogelijkheid uitschrijving (opt-out) worden geboden.

De gebruikers van HTMLsend sturen op dit moment berichten uit onder eigen naam. Controleer echter altijd deze gegevens, vooral wanneer HTMLsend gebruikt wordt voor meerdere, verschillende nieuwsbrieven of berichten.

Standaard heeft HTMLsend in alle berichten de ‘opt-out’ mogelijkheid. Ieder verzonden bericht bevat een link waarmee de ontvanger het abonnement kan opzeggen.

Toestemming

De bedoelde toestemming in de Telecomwet is nodig voor het versturen naar niet-klanten. Van deze niet klanten moet je dus vóór 1 oktober toestemming hebben. Wil je bestaande klanten informeren over andere producten dan ze eerder aangeschaft hebben, dan moeten ook zij eerst toestemming verlenen.

Dit kan door in een kort bericht deze groep te verwijzen naar een aanmelding op de nieuwsbrief via de website.

Bestaande klanten

Bestaande klanten mag je gewoon blijven mailen, indien de inhoud van de berichten gaat over gelijksoortige producten die de klanten gekocht hebben. In principe geldt dat de klant gemaild mag worden over deze gelijksoortige producten tijdens de economische levensduur van het aangeschafte product.

Aangekocht adressenbestand

De personen uit een aangekocht adressenbestanden hebben zeker geen toestemming gegeven om berichten te ontvangen.  Vaak weten zij niet eens waarom ze de berichten ontvangen. Als er al gebruik gemaakt is van een dergelijk bestand, dan moeten ook aan al deze ontvangers toestemming gevraagd worden.

Welke mogelijkheden zijn er

Globaal zijn er 3 mogelijkheden om te voldoen aan de Telecomwet

 • Krijg de toestemming vóór 1 oktober
  Vraag alle abonnees om toestemming per e-mail. Het nadeel is dat waarschijnlijk veel adressen verloren zullen gaan (denk aan de open ratio uit de statistieken. Als dit bijvoorbeeld rond de 30%, is dat het maximum dat overblijft.
 • Begin opnieuw
  In principe is dit de enige wettelijke optie ná 1 oktober.
 • Gewoon doorgaan
  Wettelijk gezien is dit verboden, dus denk aan het volgende wanneer je deze optie kiest.
  • Op welke manier zijn de adressen tot 1 oktober de e-mail verzameld?
  • Hoe werden de berichten gewaardeerd?
  • Wat wordt in de toekomst de interpretatie van ‘aantoonbaar’ tijdens rechtszaken?
De eerste optie is het natuurlijk het beste. Dit adviseren wij onze klanten dan ook.
20-09-2009
terug